Over het Antependium

Dat het Antependium van het Nijmeegs Schippersgilde voor het altaar in de kapel van het Schippersgilde aan de Waalkade hing is al lang gemeengoed maar echt zeker weten we het niet.  De afmetingen van het doek 98 x 220, de beoogde uitstraling en de uitbreidingen in de Stevenskerk eind 15e eeuw laten de gedachte toe dat het Antependium in de grote kerk kan hebben gefunctioneerd. De schipperskapel bij de Veerpoort  kreeg  na een gift van Katharina in 1478 een bijzondere functie, een eerbiedig en tegelijkertijd trots Schippers Antependium past daar ook goed bij.  De kapel werd helaas op bevel van de gewelddadige Maurits van Oranje Nassau in 1591 tijdens de zogenaamde reductie van Nijmegen geplunderd en vernield.

Eind 15e eeuw was Nijmegen een rijke stad, de voornaamste stad van het hertogdom Gelre en ook ver daarbuiten vermaard. De belangrijkste en rijkste beroepsgroep bestond uit schippers. De schippers bemanden het merendeel van het Sinter-Claesgilde een machtige, zowel economische als politieke belangenorganisatie.
De rijkdom van Nijmegen op het eind van de 15e eeuw was mede te danken aan het feit dat veel scheepvaart langs Nijmegen moest omdat de rivierstromen naar het noorden waren dichtgeslibd.

In de beschrijving leest u over het tafereel op het Antependium.

Het doek ligt in het Valkhofmuseum te Nijmegen  www.museumhetvalkhof.nl. Ik dank de mensen van Het Valkhofmuseum voor hun samenwerking en Ivan Beemster (Lijndiensten) voor de hulp bij het maken van deze website.

Het Senterclaesgilde in de 21 eeuw

Na de ontdekking dat de familie Maelwael van Lymborch -de grondleggers van de Nederlandse schilderkunst- uit Nijmegen komt en in Nijmegen het vak hebben geleerd ontstond in 2004 de Stichting Maelwael van Lymborch met als missie het erfgoed van Johan Maelwael en zijn neven, de Gebroeders van Lymborch uit te dragen.  Het heroprichten van het Senterclaesgilde was een van de gevolgen. Het gilde ziet zich ook als de beschermers van het Antependium.