Over het Antependium

Dat het Antependium van het Nijmeegs Schippersgilde voor het altaar in de kapel van het Schippersgilde aan de Waalkade hing is al lang gemeengoed maar echt zeker weten we het niet.  De afmetingen van het doek 98 x 220, de beoogde uitstraling en de uitbreidingen in de Stevenskerk eind 15e eeuw laten de gedachte toe dat het Antependium in de grote kerk kan hebben gefunctioneerd. De schipperskapel bij de Veerpoort  kreeg  na een gift van Katharina in 1478 een bijzondere functie, een eerbiedig en tegelijkertijd trots Schippers Antependium past daar ook goed bij.  De kapel werd helaas op bevel van de gewelddadige Maurits van Oranje Nassau in 1591 tijdens de zogenaamde reductie van Nijmegen geplunderd en vernield.

Restauratiewerkzaamheden door Helga Helbig uit Keulen

Eind 15e eeuw was Nijmegen een rijke stad, de voornaamste stad van het hertogdom Gelre en ook ver daarbuiten vermaard. De belangrijkste en rijkste beroepsgroep bestond uit schippers. De schippers bemanden het merendeel van het Sinter-Claesgilde een machtige, zowel economische als politieke belangenorganisatie.

De rijkdom van Nijmegen op het eind van de 15e eeuw was mede te danken aan het feit dat veel scheepvaart langs Nijmegen moest omdat de rivierstromen naar het noorden waren dichtgeslibd.

In de beschrijving leest u over het tafereel.

Het doek ligt in het Valkhofmuseum te Nijmegen  www.museumhetvalkhof.nl. Ik dank de mensen van Het Valkhofmuseum voor hun samenwerking en Ivan Beemster (Lijndiensten) voor de hulp aan de website.