Over het Antependium

Dat het Antependium van het Nijmeegs Schippersgilde voor het altaar in de kapel van het Schippersgilde aan de Waalkade hing is al lang gemeengoed maar echt zeker weten we het niet.  De afmetingen van het doek 98 x 220, de beoogde uitstraling en de uitbreidingen in de Stevenskerk eind 15e eeuw laten de gedachte toe dat het Antependium in de grote kerk kan hebben gefunctioneerd. De schipperskapel bij de Veerpoort  kreeg  in 1478 een stimulerende gift van Katharina, evenals de Nicolaaskapel. Die gift kan er toe bijgedragen hebben een eerbiedig en tegelijkertijd trots Schippers Antependium te laten maken.
De kapel werd helaas op bevel van de gewelddadige Maurits van Oranje Nassau in 1591 tijdens de zogenaamde reductie van Nijmegen geplunderd en vernield. Het Antepedium is bewaard gebleven.

Eind 15e eeuw was Nijmegen een rijke stad, de voornaamste stad van het hertogdom Gelre en ook ver daarbuiten vermaard. De belangrijkste en rijkste beroepsgroep bestond uit handel drijvende schippers. Deze schippers bemanden het merendeel van het Sinter-Claesgilde een machtige, zowel economische als politieke belangenorganisatie. De rijkdom van Nijmegen op het eind van de 15e eeuw was mede te danken aan het feit dat veel scheepvaart langs Nijmegen moest omdat de rivierstromen naar het noorden waren dichtgeslibd.

In de beschrijving leest u over het tafereel op het Antependium.
Het indrukwekkende doek ligt in Museum het Valkhof in Nijmegen  www.museumhetvalkhof.nl. Ik dank de mensen van Het Valkhofmuseum voor hun samenwerking en Ivan Beemster (Lijndiensten) voor de hulp bij het maken van deze website.

Het Senterclaesgilde in de 21 eeuw

Na de ontdekking dat de familie Maelwael van Lymborch -de grondleggers van de Nederlandse schilderkunst- uit Nijmegen komt en de Gebroeders van Lymborch in Nijmegen het vak hebben geleerd ontstond in 2004 de Stichting Maelwael van Lymborch met als missie het erfgoed van Johan Maelwael en zijn neven, de Gebroeders van Lymborch uit te dragen.  Dit had onder andere het heroprichten van het Senterclaesgilde tot gevolg. De gildebroeders zien zich als de beschermheren van het Antependium.