Literatuur en andere media

Anoniem; Passio et miracula beati Olavi, 12e eeuw, uitgave van Cambridge
Arkstee, H.K.; Nijmegen De oude hoofdstad der Batavieren, Amsterdam 1733 (facsimile)
Begheyn-Huisman, Marja; Behouden vaart, het antependium van het Nijmeegse schippersgilde, Nijmegen 2016
Belcamp0; Sint Joris, Amsterdam 1983
Bijl, A.; De Nederlandse Convooidienst 1300-1800, ’s Gravenhage 1951
Boarnstra, Binne Lútsen; Hansas en Hanze van Staveren, https://www.oudstaveren.nl/Kronieken/Geschiedenis%20in%20A-5.pdf
Bodt, Saskia de; In Catalogus 1987: Schilderen met gouddraad en zijde, Utrecht 1987
Bos, Robert; Het Kolfschip, een kolfje naar Nijmegens hand, in Nijmeegs Katern 2012 nr. 3
Böck, Matthias; Herzöge und Konflikt; Geldern 2013
Brakel, Justine; Laat-Gotische goudborduurkunst in de Zuidelijke Nederlanden, Sint-Niklaas 1995
Brinkhoff, J.M.G.M.; Nijmegen vroeger en nu, Bussum 1971
Brinkhoff, J.M.G.M.; Rondom de Stevenstoren, Zaltbommel 1966
Bronsema, Jakob B.: Wapen, stadskleuren en vlag van Nijmegen, in Numaga, Nijmegen 1972
Bundel De Stevenskerk; historische bijdragen; Nijmegen 1969
Bundel KKK; Koggen, Kooplieden en Kantoren; Redactie H. Brand en E. Knol, Hilversum 2010
Bueren, Truus van; Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen, Turnhout 1999,  Pag. 159
Busken Huët, Cd,: Het land van Rembrandt, Haarlem 1884 Cap. VI Pag. 302-307
Catalogus 1958; Middeleeuwse Kunst der Noordelijke Nederlanden; Jubileumtentoonstelling 150 jaar Rijksmuseum; Amsterdam 1958
Catalogus 1987; Schilderen met gouddraad en zijde; Catharijneconvent Utrecht 1987
Catalogus 2002; 
Hanzekooplui en Medicibankiers, André Vandewalle en anderen, Brugge 2002
Catalogus 2003 Hans Holbein; Hans Holbein de Jonge, diverse auteurs, Mauritshuis; Den Haag 2003
Catalogus 2015; 
Middeleeuwse Borduurkunst uit de Nederlanden; Catharijneconvent Utrecht 2015
Catalogus WRM; Wallraf, das Museum; Keulen 2008
Catrein, Heinz-Josef; Olav der Heilige; http://www.katolsk.no/biografier/historisk/olav/deutsch
Collectie Museum het Valkhof;  Van Trajanus tot Tajiri, Nijmegen 2009, Pag. 34
Currie, Elisabeth; Inside the Renaissance house, London 2006
Davies, Norman; Vergeten Koninkrijken,  Antwerpen 2012 Pag. 97-166
Defoer, Henri; Der Meister des Bartholomäus -Altars…, Köln WRJahrbuch LXIV 2003 Pag. 215-240
Denessen, Henny; Bestuurlijke vernieuwing in het Hertogdom Gelre (1473-1477) in Historisch Jaarboek voor Gelderland Deel CVII Arnhem 2016
Duinkerken, Anton van;  Zeven eeuwen katholieke poëzie, Utrecht (Spectrum) z.j.
Dooren, Frans van; vertaling van Nicolo Machiavelli, De heerser (1513), Amsterdam 2009
Dijk, Corinne van; Medieval Memoria online:  http://memo.hum.uu.nl/database/index.html
Edge, David and Williams, Alan; A Study of the German Gothic 15th century equestrian armour, Gladius XXI p 233-256
Enenkel, Karl & Ottenheym, Koen; Oudheid als ambitie, Nijmegen 2017
Falke, Otto V.; Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin 1913
Felderhof, Yolanda; Spes Alterae Vitae, Amsterdam 1996
Geppert, Silke; Mode unter dem Kreuz, Salzburg 2013
Geurts, Twan; De Nederlandse Paus Adrianus van Utrecht, Amsterdam 2017
Gorissen, Friedrich; De altaren van de Stevenskerk, Nijmegen 1969 in Numaga vol. 16 ea
Gorissen, Friedrich; Stede-atlas van Nijmegen, Arnhem 1956
Gorissen, Friedrich; Huc usque ius stavriae. Over de betekenis van de gedenksteen van de Hezelpoort, Numaga 2 1955 pag.16-25
Goudriaan, Koen; Gouda en Sint Olevaer, In: Tidinge van die Goude 1997
Groustra-Wedekker, A.H.; Gelderse steden in de zestiende eeuwse Hanze, www.cultuurtijdschriften.nl 2004
Gunterman, Billy; Historische Atlas van Nijmegen, Nijmegen 2003 Pag. 7-23
Hageman, Maarten; Het kwade exempel van Gelre, Nijmegen 2005
Hegel, Karl; Städte und Gilden der Germanischen Völker im Mittelalter, Leipzig 1891
Hekster, Eelco; Sint Petrus en Pauluskerk in Kranenburg, Norderstedt 2014
Helmus, Liesbeth; Schilderen in opdracht, Utrecht 2010
Hendriks, Gerrit-Jan; (oom van) Nijmeegse straten en hun oorsprong, Nijmegen 1987
Hendriks, Hubert C.W.; Hubertus, zijn leven ten tijde van de Merovingen, Nijmegen 2021
Huizinga, Johan; C.G. ’t Hooft, Dam en Kogge, het ontstaan van Amsterdam(1917), De Gids Jaargang 82, Amsterdam 1918 pag. 107-122
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis; www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
IJsselsteijn, G.T. van; Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond; 6e serie – Jaargang 4 – Aflevering 2 – April 1951
Kastelein, Hanneke; www.kerktuinnpbwassenaar.nl
Kuys, Jan; De Ambtman in het kwartier van Nijmegen, Nijmegen 1987
Kuys, Jan; Een rooftocht naar IJsselstein met noodlottige afloop (1466) in Nijmeegs Katern Speciale uitgave jaargang 21 -juni, Nijmegen 2007
Kuys, Jan; Tableau van een hofhouding: het testament van hertogin Catharina van Beieren, Historisch jaarboek voor Gelderland 2017, pag. 63-89
Laarhoven, Jan van; De beeldtaal van de christelijke kunst, Nijmegen 1992
Lindhardt, Jan; Machiavelli, een biografie, Rotterdam 2007
Mirandola, Pico della; Rede over de menselijke waardigheid, 1487 Vert. Amsterdam 2008
Moonen, An; Geschiedenis van de Nederlandse quilt, Utrecht 2008
Muthesius, Anna; The Cambridge History of Western Textiles, Vol. 1, Silk in the medieval world, Cambridge 2003
Nissen, Peter & Verdonck Sanne ea; Draken, Beesten van verbeelding, Nijmegen 2016
Norwich, John Julius; De pausen, een geschiedenis, Amsterdam 2011, Pag. 278-326
Overmars, Willem; Historisch-morfologische atlas van de rijntakken in de Gelderse Poort, www.wildernis.eu 2008
Pikkemaat, Guus; Geschiedenis van Nijmegen, Nijmegen 1988
Raedts, Peter: De ontdekking van de Middeleeuwen; Amsterdam 2011
Rudolph, W.: Das Schiff als Zeichen, Lepzig 1987
Schevichaven, H.D.J. van; Het Nijmeegsche Schippersgild en Zijn Antependium, Oud Holland, Amsterdam 1912, Volume 30 Pag. 9-17
Schevichaven, H.D.J. van; Nijmegens’s Verleden; Arnhem 1966, herdruk Nijmegen 1898
Schmidt, Peter; In de handen van mensen, Leuven 2000, Pag. 49
Sicking, L;  Zeemacht en onmacht, Maritieme politiek in de Nederlanden, 1488 -1558, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam,  pag. 221-238
Sloot, R.B.F. van der; Middeleeuws wapentuig, Bussum 1964
Smetius, Johannes; Chronijk van de Stad der Bataven, Internetbewerking noviomagus.nl, 2004 door Henk Kersten, pag.101 (1464) – pag. 125 (1557)
Spufford, Peter; In: The new Cambridge Medieval History,Vol VI, Trade in fourteenth-century Europe, Cambridge 2000
Staats Evers, J.W.; Nijmegen, Arnhem 1891
Stadelmaier, Ben; Verslag onderzoek en maakproces, Nijmegen 1998
Stadsarchief Kampen; www.stadsarchiefkampen.nl
Stenvert, Ronald; De grote of Lebuinuskerk in Deventer, Deventer 1984
Sterck, J.F.M.; Oorkonden over Vondel en zijn kring, Bussum 1918, Pag. 125-128
Valkenberg, Sebastien; Geluksvogels, Amsterdam 2010
Vente, M.A.; Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse Orgel in de 16e eeuw, Amsterdam 1942
Vondel, Joost van den; Inwydinge van ‘t stadthuis t’Amsterdam, vers 110 – 120, Amsterdam 1655
Werkman, Evert; Nederland leven met water, Amsterdam 1978
Westrate, Job A.,: In het kielzog van moderne markten: handel en verkeer op de Rijn, Waal en Ijssel 1360-1560, Leiden 2007
Wikipedia; Liste der Kölner Generalvikare, https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kölner_Generalvikare
You Tube over Antependium:  https://www.youtube.com/watch?v=WePYL3al7zA
Over liturgische gewaden: https://staticweb.hum.uu.nl/memo/liturgischegewaden/