Hanzestad Nijmegen

Al in de vroege 14e eeuw komen we kooplieden uit Nijmegen tegen in het open systeem van de Hanze met een concentratie in Schonen, het uiterste puntje van de Zweedse zuidkust. In 1402 wordt Nijmegen officieel een Hanzestad en in 1447 krijgt Nijmegen een leidende rol binnen de Hanze.