Betekenis van het schip op het Antependium

Bij de Grieken komen we het begrip ‘Schip van Staat’ al tegen als allegorie.