Beschrijving van het Antependium

Het origineel is 98 x 220 en nogal versleten, maar blijft heel bijzonder.

In het midden ligt een kogge-achtig schip voor anker met de wapens van Nijmegen en Gelre. Stoer wapperen de banieren in de kleuren van Nijmegen: rood en zwart. De zeilen zijn gereefd en aan de lijnen zien we juffers, blokken  en ballast-zakken hangen.  Het schip ligt in geborduurde golven.

Het Antependium toont links Maria regina coeli met een naakte Jezus en rechts Sint Olof, patroon van de schippers. Hij draagt een harnas en konings mantel, in zijn linkerhand een ciborie, een hellebaard in zijn rechterhand en zijn linkervoet staat op een gekroond zeemonster.

Op de blauwe achterwand van damast uit Italië staan verder vier onklare ankers. Een derde deel van het doek is uitgevuld geborduurd met bloemen op linnen. De bovenrand hangt eroverheen met tussen ankers de tekst:

‘Jhesus. In Ere Gads Ende Die Gode Sunt Olof. Maria’

Deze tekst wordt her en der anders geciteerd. In 2016 heeft Rob Dückers overtuigend aangetoond dat de hier geciteerde tekst de juiste is. (Zie: Begheyn-Huisman pag 61 ev)

Op deze website kunt u het nodige te weten komen over de betekenis van dit Antependium. Ook gaan we in op het maakproces en de achtergrondenIeder hoofdonderwerp heeft een eigen verhaal en daaronder volgen dieper liggende menu’s. (Bijvoorbeeld:  De figuren – Maria met Jezus – Rijngotiek)