Het Gelders gezag

Het Gelders gezag in de 15e eeuw was warrig. Opvolgende hertogen bestreden elkaar deels of waren veel weg. De vele aan hen gelieerde Katharina’s waren vaker in de buurt en hebben hun sporen achter gelaten.

 • Arnold van Egmond x Katharina van Kleef  (1423-1465 / 1471-1473)
 • Adolf van Egmond  x Katharina van Bourbon (1465-1471 /1477)
 • Karel de Stoute van Bourgondië (1473-1477)
 • Katharina van Gelre (dochter van Arnold) (1477-1492 regentes)
 • Karel van Egmond (zoon van Adolf) (1492-1538)
 • 1473

  Het gelukte de oorlogszuchtige Bourgondiër Karel de Stoute om Nijmegen in 1473 in handen te krijgen, met dientengevolge Bourgondische ambtenaren die het gewest besturen. Nijmegen is niet enthousiast over dit centralistisch beleid en ‘slaakt een diepe zucht van verlichting’ (Guus Pikkemaat) als Karel in 1477 sneuvelt.

 • 1477

  De zus van de afwezige hertog Adolf, ook een Katharina, wordt uitgenodigd als regentes. De Bourgondische ambtenaren kunnen hun koffers pakken. Adolf sneuvelt in hetzelfde jaar en onmiddellijk wordt de hoop gevestigd op zijn zoon Karel van (Egmond) Gelre, ook weer vertegenwoordigd door Katharina als regentes. Maar de dochter van Karel de Stoute, Maria van Bourgondië maakt ook aanspraak.

 • 1481

  Maximiliaan, de echtgenoot van Maria dwingt de aanspraak van zijn vrouw af en verovert in 1481 Nijmegen. Alle privileges vervallen en de Bourgondische ambtenaren komen weer terug. Nijmegen wordt gesommeerd 80.000 Rijnse guldens te betalen. Enerzijds een gigantisch vermogen, anderzijds een aanwijzing hoe welvarend Nijmegen in die tijd was.

 • 1492

  Maximiliaan was niet bijster populair en op het moment in 1492 dat Karel van Gelre de kans krijgt zijn dierbaar gewest eindelijk terug te zien, schaart de hele bevolking van Nijmegen zich achter hem. Niemand trekt zich meer wat aan van het verzwakte Bourgondische gezag. Bloedige oorlogen volgen waarbij van de weersomstuit de oorspronkelijke liefde voor Karel verdwijnt in Nijmegen want hij ontpopt zich als een soeverein vorst ‘die het liefst de stedelijke privilegiën om zeep wilt brengen’. (Guus Pikkemaat)

 • 1513

  Deze woelige tijd duurt tot 1513 wanneer Karel van Egmond betiteld wordt als Hertog van Gelre. Karel is in feite de laatste zelfstandige feodale heerser in de Nederlanden en was geen lieverdje. Busken Huët schrijft over Karel: “het toonbeeld van de Noord-Europese middeleeuwse despoot in zakformaat die één lange streep geplunderde steden, platgebrande dorpen, aangespoelde matrozenlijken en zieltogende soldaten achterliet”. (Zie: Busken Huët)

In 1468 schreef Antoine Busnois het motet ‘Incomprehensibilia praeter rerum ordinem’ bij gelegenheid van het huwelijk van Karel de Stoute met Margareta van York in Brugge. Karel de Stoute heet een luxe veldheer.  Hij is een liefhebber van wandtapijten en tijdens zijn veldtochten is zijn veldtent daarmee bekleed. Bovendien nam Karel tijdens zijn oorlogstochten  ook deze hofcomponist en zijn zangers mee.  Zo is het voorstelbaar dat dit lied gezongen werd in zijn tent tijdens die drie weken in 1473 dat hij -bij Dukenburg gelegen- Nijmegen probeerde te veroveren.