De tekstrand

Jhesus – In Ere Gads Ende Die Gode Sunt Olof – Maria
De tekst is op donker linnen met witte lijnen en uitgevulde vlakken geborduurd. De letterranden zijn met witte zijde geborduurd, behalve de eerste letter van ieder woord. De eerste letters zijn met gekleurde zijde geborduurd. De regel begint met een onklaar anker (met verdwenen ballastzak) en eindigt met een anker. Tussen de woorden door staan verschillende bloemen. De witte letters zijn geornamenteerd. De tekstrand is over de hele lengte aan de onderkant versierd met zwarte, witte en rode franje. De gehele baan van donker linnen is vastgezet op het grauwe linnen van het totale doek.

Het lettertype kan ons het een en ander vertellen. Ook het taalgebruik kan ons iets zeggen.
In Ere Gads in plaats van Gods bevestigt bijvoorbeeld het oostelijk Middelnederlands uit de streek van Nijmegen (Zie: M. Begheyn-Huisman pag.61)
De tekst is geborduurd in een gotisch lettertype.

De geborduurde tekst is eerst met lichtgekleurd draad in contouren gezet en vervolgens uitgevuld. De letters lijken als linten te zijn neergelegd.
Dit zegt ook iets over de datering omdat we dergelijke lintletters in modelboeken tegenkomen in de late ME (ZIE: M. Begheyn pag.63) De hoofdletters hebben een eigen gekleurde decoratie. Deze fraaie sierletters zien we al eerder in muziek en gebedenboeken.